Vergoeding

Vergoeding

Kennismakingsgesprek van 30 – 45 minuten                                        gratis
Een sessie van 75 – 90 minuten                                                                    € 90

Ik ben aangesloten bij de

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV).  

en bij het

Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ)

Ik ben in het bezit van AGB codes voor mijzelf en mijn praktijk. (Gedeeltelijke) vergoeding door de ziektekostenverzekering uit de aanvullende verzekering is in veel gevallen mogelijk – o.a. afhankelijk van aanvullende verzekering. 

Kwaliteitswaarborg

Als lid van de VIV  ben ik gehouden aan een gedragscode. De VIV heeft een klachtenregeling en biedt een onafhankelijk tuchtrecht.
Daarnaast ben ik verplicht via  intervisie en nascholing mijn vakkennis up to date te houden.

Missie VIV

Het is de missie van de VIV om een beweging in gang te zetten waarbij we niet meer denken in termen van ziektekosten, maar in vitaliteitkunde. De VIV wil een bijdrage leveren om alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg. Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat.

Bij verhindering

Ben je verhinderd, geef dit dan zo snel mogelijk aan mij door. Minimaal 24 uur van tevoren. Neem contact met mij op via telefoon, e-mail of  stuur een sms.  Niet tijdig afgezegde afspraken breng ik  in rekening.

terug naar boven
Haal het beste uit jezelf , je bent het waard!La Luce - Lichter Leven