Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben daarom op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld.

De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

  • In kaart brengen van de signalen.
  • Overleggen met een collega-therapeut.
  • In gesprek gaan met de betrokkenen.
  • Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd
  • Veilig thuis raadplegen.
  • Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.